Obilazak dela depoa IAS i nekoliko podataka o Arhivu (1947-2021)

https://suarhiv.co.rs/ser/o_nama/proslost-arhiviranja

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je slide5.jpg

TABELA SA OSNOVNIM POKAZATELJIMA RAZVOJA ARHIVA                                  

GodinaBroj zaposlenihKoličina arhivske građe i reg. materijala u dužnim metrimaProstorija/ površina, m²Evidentiranih registratura
1947.15 vagona1       / 5618
1949.  2       / 
1950.  11     / 427 
1951.2   
1955.5 18     / 807 
1957.    
1962.
(2 spremač.)
1 524  
1967.9   
1970.113 45440      / 1386569
1977. 3 659  
1981.14,5          / 1 570 
1986.15   
1988.16        / 
1990. 3 498       / 
  3524       / 
1995.153742       /745
1996.163839       / 1622761
1997.163758       / 1895766
1998.164080       / 1895766
1999.164276       / 1895 
2000.16        / 
2001.16        / 
2002.164532       / 1856768
2003.174550       / 1881767
2004.174701       / 
2005.184705       /   
2006.18        /   
2006.184 794       /2 321810
2007.185200       / 2321810
2012.22
2020.15
(0 spremač.)
6 957        2805
GodinaBroj stalno zaposlenihKoličina arhivske građe i reg. mater. u dužnim metrimaProstorija/ površina, m²
1962.9  ukupno:    3 arhiviste    2 arh. pomoćnika    1 admin.službenik    1 honor. adm. služ.    2 spremačice1 524 dužna metra18 / 807
2012.22    14 arhivista      2 arh. pomoćnika      1 manipulant      2 admin. službenik      3 spremačice5 300 dužna metra2 805
2020.15      9 arhivista      3 arh. pomoćnika      1 informatičar      1 manipulant      1 admin. službenik      0 spremačica6 957 dužna metra2 790
2021.14    9 arhivista,      3 arhivska pom.    1 informatičar    1 a.manipulant7635.53 dužna metra2805 1. Subotica GR. KUĆA 2.MARGIT MLIN 3. SUTEREN SUDA 4. ATOMSKO SKLONIŠTE 5. ATOMSKO SKLONIŠTE 6. ATOMSKO SKLONIŠTE 7. BAČKA TOPOLA   

MALA KRATKA HRONOLOGIJA 20 godina ARHIVA (2000-2020)

GODINABROJ ZAPOSLENIHKOLIČINA GRAĐEPROSTOR m³ISTRAŽIVAČA, SARADNJA, NABAVKEZAHTEVA STRANAKAPUBLIKACIJE, IZLOŽBE, KONFERENCIJE
2000.16  – 60 istraživača, 0 stranih – Ex Pannonia 3-4
2001.164 309  746 
2002.174 4001 657  – “Iz depoa Arhiva – arhivalije od terezijanskog do modernog doba” sa katalogom  
2003.174 550   – 72 domaćih, 7 stranih istr. – fotokopir aparat309– Analtički inventari, 1. Kraljevski komesar  Mihalj Irmenji u Subotici (1782-1788)                                                            2. Kraljevski komesar Jozef Gludovac – Dr Libman, Istaknuti lekari Subotice (1792-1992) Ex Pannonia 5-6-7
2004.17  – Ugovor o saradnji sa Arhivom Bač Kiškun županije – 60 domaćih, 5 stranih ist.746– Mačković, Industrija i industrijalci Subotice
2005.18[1]4 702 – 49 domaćih, 6 stranih istr. – službeno vozilo: Zastava Skala 55 – preseljavanje u Margit mlin – fotokopir, Canon IR 16001 239– Ex Pannonia 8
2006.184 7942 321– 68 domaćih, 5 stranih ist.1 728– Dr Libman, Lekarska društva u Subotici (1880-2005) – Analitički, Protokol Magistrata 1743-1756 – Ex Pannonia 9-10  – izložba, Pozdrav iz Osijeka – izložba, Arhiv i škola  
2007.205 496 – Ugovor o saradnji sa Arhivom čongradske županije  – Međunarodna konferencija i obeležavanje 60 godina delovanja Arhiva – 60 godina Arhiva izložba, Hronologija urbanog razvoja Novog Sada Ex Pannonia 11
2008.  zakup 3 at. skloništa  – 1. arhivski dan – Dr Libman, Građa za med. bibliografiju – Ex Pannonia 10
2009.   – službeno vozilo: Dacia MCV – 2. arhivski dan – Arhiv i škola II – DVD, Privilegija iz 1779. – Ex Pannonia 12-13
2010.216 5352 805120 domaćih, 21 strana764– izložba, Subotičke gradske kuće – 3. arhivski dan – Ex Pannonia 14
2011.21 2 805 1 320– 4. arhivski dan – izložba: Subotica na starim kartama – Dr Libman, Građa za med. bibliografiju, 2 – Ex Pannonia 15-16
2012.22 2 805– 111 domaćih, 13 stranih2 094– 5. arhivski dan – Vodič kroz arh. građu, 1 – Ex Pannonia 15-16
2013.226 9572 805započet link: e-istraživanje2 462– 6. arhivski dan – Ex Pannonia 17
2014.227 1962 805– Ugovor o saradnji sa Hrvatskim državnim arhivom u Zagrebu1 963– izložba HAD, Tragač za zvijezdama – 7. arhivski dan – Ex Pannonia 18
2015.22 2 805– 98 domaćih, 3 strana ist.1 380– izložba u Zagrebu u HAD: Subotica na starim kartama – izložba: SD SpartakVodič kroz arh. građu, 2Levéltári kalauza, 1 8. arhivski dan – Ex Pannonia 19
2016.20 2 805– 80 domaćih, 8 stranih istr.1 407– izložba:   – 9. arhivski dan – Dr Hovanj, Sliv jezera Palić – Ex Pannonia 20
2017.177 3002 805 1 470– 10. arhivski dan – Naših prvih 70 godina Korponaić, Tajanstvena Subotica – porodična i zavičajna hronika – Ex Pannonia 21
2018.167 4902 790 1. Gradska kuća-1311 2. Margit mlin-637 3. Sud, suteren-227 4. P. Štosa 4 5. P. Štosa 6 6. N. Dimić 7. Bačka Topola-144 1 127– izložba: “Palić 1945-1985” – 11. arhivski dan – Ex Pannonia 22
2019.15 2 790– sl. vozilo Dacia MCV1005– 12. arhivski dan – Ex Pannonia 23 – Tihomir Mišić, Pola veka subotičke popularne muzike
2020.157.621    

[1] Otvoreno radno mesto informatičar- operater za unos podataka